Αστρολογία, Ζώδια και Αστρολογικές Προβλέψεις

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών αστρολογικού περιεχομένου (εφεξής «οι υπηρεσίες») που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «NEWSPHONEHELLASA.E, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, Λεωφ. Θησέως 280  (εφεξής «Newsphone Hellas»). Οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών οφείλουν να αναγνώσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Όσοι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες της Newsphone Hellas συμφωνούν ότι δεσμεύονται ανεπιφύλακτα από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι καθαρά ψυχαγωγικού περιεχομένου. Οποιαδήποτε πρόβλεψη ή άλλο μήνυμα που ο χρήστης λαμβάνει δεν υποκαθιστά συμβουλές ή κάθε είδους πληροφορίες και υπηρεσίες που θα λάμβανε κανονικά από έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναν δικηγόρο, γιατρό, ψυχίατρο, ή οικονομικό σύμβουλο. Η Newsphone Hellas δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση οποιουδήποτε είδους, και δεν είναι αρμόδια ούτε υπεύθυνη για οποιαδήποτε ερμηνεία δίνεται ή για την χρήση των υπηρεσιών από τον χρήστη καθώς και για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση προκληθεί από την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

 

Η χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas επιτρέπεται αποκλειστικά σε χρήστες 18 ετών και άνω. Η Newsphone Hellas κατά το μέτρο του εφικτού λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση των υπηρεσιών της που απευθύνονται σε ενήλικες, όπως ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει προειδοποιητικά σήματα η προσπέλαση των οποίων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη ή έλεγχο κατά την εισαγωγή στοιχείων για την παροχή των υπηρεσιών της που δεν ολοκληρώνεται σε περίπτωση εισαγωγής ημερομηνίας γέννησης που παραπέμπει σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, καθώς είναι αδύνατο να ελέγχει κάθε περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα της, οι ασκούντες τη γονική μέριμνα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ιστοσελίδων που επισκέπτονται οι ανήλικοι και η Newsphone Hellas δε φέρει καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε ζημία, κάθε φύσης, που τυχόν υποστεί ο ανήλικος από τη χρήση των υπηρεσιών της που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.

 

Η χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των Υπηρεσιών και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και συμφωνεί ότι θα παρέχει τα σωστά στοιχεία για τον εαυτό του, όταν αυτό απαιτείται από τις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρεί λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό του και αναγνωρίζει ότι η εσφαλμένη εισαγωγή των στοιχείων του μπορεί να οδηγήσει σε μη παροχή των υπηρεσιών που έχει επιλέξει (λόγου χάρη εσφαλμένη καταχώριση email και αδυναμία αποστολής της επιλεγμένης υπηρεσίας). Επίσης, δεν θα χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για περιεχόμενο το οποίο είναι μη νόμιμο, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή επικίνδυνο, πορνογραφικό, που θα προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που θα καλλιεργεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας ή αναπηρίας, που θα παροτρύνει σε επιθετική συμπεριφορά, σε εθισμούς και δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς, που θα προτρέπει στην υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που δεν συνάδουν με τους ηθικούς και νομικούς κανόνες της σύγχρονης κοινωνίας. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η Newsphone Hellas διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να διαγράψει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που εισάγει ο χρήστης και το οποίο αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης και ο χρήστης είναι ο μόνος υπόλογος απέναντι στην δικαιοσύνη για οποιαδήποτε παράβαση που προκαλεί δικαίωμα αποζημίωσης ή εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας.

 

Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και αυτός αποκλειστικά βαρύνεται με την καταβολή τελών σε τρίτους σε περίπτωση που αυτό απαιτεί η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 Η Newsphone Hellas έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις υπηρεσίες, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης κατά την διακριτική της ευχέρεια και την ανέλεγκτη κρίση της χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δηλώνει δε, ότι θα διατηρεί επικαιροποιημένους τους ισχύοντες όρους χρήσης που είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό της ιστότοπο.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την βελτίωση της χρηστικότητας του διαδικτυακού τόπου η Newsphone Hellas κάνει χρήση cookies, δηλαδή, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής στον διαδικτυακό τόπο οι σελίδες τις οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, μαζί με τα cookies που αυτές τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία ο χρήστης έχει ζητήσει. Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμιά περίπτωση.

Το oroskopos.gr χρησιμοποιεί δύο ειδών cookies: 1. Παροδικά. Τα παροδικά cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στον ιστότοπο του oroskopos.gr και διαγράφονται με την έξοδο του χρήστη από αυτόν 2. Μεγάλης διάρκειας: Τα cookies μεγάλης διάρκειας αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη. Τρόπος διαχείρισης Cookies: Όλα τα προγράμματα περιήγησης (browsers) δίνουν επιλογές για την διαχείριση των cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης: μπορεί να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει την εγκατάσταση cookies, να διαγράφει ήδη υπάρχοντα cookies, ή να λαμβάνει ειδοποίηση κάθε φορά που ένας ιστότοπος εγκαθιστά cookie στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει την χρήση των cookies στο oroskopos.gr, η λειτουργικότητα κάποιων σελίδων ενδέχεται να χαθεί ή να μειωθεί.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Υπηρεσίες, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης που παρατίθενται, υπόκεινται σε μεταβολές και η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών / του περιεχομένου που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών και δε φέρει καμία ευθύνη για λάθη η παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.

 

Η Newsphone Hellas σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων η παρεπιμπτουσών ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών της, ή σε αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ακόμη και αν οι εκπρόσωποι της υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων. O χρήστης αναγνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Newsphone Hellas, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταφέρεται ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες ή άλλα τρίτα πρόσωπα στις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η χρήση πληροφοριών ή υπηρεσιών τρίτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται χορηγοί ή διαφημιζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την εταιρεία παροχείς περιεχομένου, πραγματοποιείται με ίδια ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την Newsphone Hellas. Η Newsphone Hellas δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ούτε για το περιεχόμενο, τους όρους και την έκβαση τυχόν εμπορικής η άλλης συναλλαγής που θα προκύψει από την συγκεκριμένη επικοινωνία. Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από πρόσωπα που διαφημίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ο χρήστης ρητά αναγνωρίζει ότι η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την ποιότητα των αποκτώμενων αγαθών ή υπηρεσιών. Οι χρήστες των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες και την χρήση των Υπηρεσιών και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas με την δική τους συναίνεση και ρίσκο. Υποχρεούνται δε να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της εκάστοτε σελίδας που επισκέπτονται και πριν κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Αναφορικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas, οι χρήστες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν παρέχεται καμία εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης, άμεση η έμμεση η εκ του νόμου, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, εγγυήσεων μη παράβασης δικαιωμάτων τρίτων, ιδιοκτησίας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Newsphone Hellas δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσουν δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει η Newsphone Hellas, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μίας προσωρινής διακοπής των υπηρεσιών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μέτρων συντήρησης και επικαιροποίησης. Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεν αποτελεί ελάττωμα. Η Newsphone Hellas δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρηστής εξαιτίας της χρήσης ή / και της μη διαθεσιμότητας της χρήσης των υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός των Υπηρεσιών της Newsphone Hellas, καθώς και του παρόντος διαδικτυακού τόπου (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή /και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Newsphone Hellas είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή  φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Οι Χρήστες μπορούν να πληρώνουν για την χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους τρόπους :  - Με χρήση τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) καλώντας τον αριθμό που θα τους υποδειχθεί και δίνοντας τον κωδικό μέλους που θα τους ζητηθεί κατά την συγκεκριμένη αγορά. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά με ηχογραφημένο μήνυμα ατελώς για το χρήστη.  - Με σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) χρησιμοποιώντας το κινητό τους τηλέφωνο και αποστέλλοντας μήνυμα με τον κωδικό μέλους που θα του δοθεί στην συγκεκριμένη κάθε φορά αγορά. Η χρέωση αναφέρεται κάθε φορά με την αποστολή γραπτού μηνύματος ατελώς για το χρήστη. - Με πιστωτική κάρτα.  Τα στοιχεία της Πιστωτικής Κάρτας που ο χρήστης χρησιμοποιεί για την εξόφληση υπηρεσιών του oroskopos.gr, δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Η χρέωση γίνεται απευθείας από τον Server της συνεργαζόμενης τράπεζας.  Η NewsphoneHellas δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των χρηστών των υπηρεσιών του oroskopos.gr εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια. Με την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας ενός χρήστη, η Τράπεζα δεν πραγματοποιεί αυτόματη χρέωση του ποσού της παραγγελίας του χρήστη, αλλά το δεσμεύει. Κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας , πραγματοποιείται και η χρέωση. Τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη περνάνε σε ασφαλή σελίδα της Τράπεζας. Η EFG Eurobank ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer) 128bit. Το SSL είναι παγκόσμιο standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία 128bit. Για την αναγνώριση μίας κρυπτογραφημένης συναλλαγής SSL θα παρατηρήσετε στον browser (π.χ. Internet Explorer) ένα μικρό κίτρινο λουκέτο και μετά θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα https://. Ο υπολογιστής σας μέσω της κρυπτογράφησης SSL στέλνει το αίτημα του στον server της Τράπεζας. Ο server στέλνει πίσω στον υπολογιστή σας, το πιστοποιητικό ασφαλείας, την επιβεβαίωση της επίσκεψης σας στην σωστή σελίδα και το δημόσιο κλειδί σας. Στην συνέχεια, ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί έτσι ώστε να κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (π.χ. αριθμό κάρτας) και τις αποστέλλει στον server που χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.  Διευκρινίζεται ότι η Newsphone Hellas έχει το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις των υπηρεσιών ή/ και προϊόντων που παρέχονται μέσω του oroskopos.gr. Δηλώνει δε ότι οι παρόντες όροι σχετικά με τις χρεώσεις θα είναι πάντα επικαιροποιημένοι και στη διάθεση των χρηστών.

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 14724, 14600, 14888, 14994 κόστος 1.57€ λεπτό σταθερό, 1.58€ λεπτό/κινητό. 9011900ΧΧΧ κόστος από ΟΤΕ: 1.49€ λεπτό/σταθερό, 1,98€/λεπτό από κινητό από Forthnet,Wind,Hol κ.τ.λ. 9011003XXX 1.49€ λεπτό/σταθερό, 1,98€/λεπτό από κινητό. 90110048XX 1.74€ λεπτό/σταθερό, 1,98€/λεπτό από κινητό.  54754: 1,49€/SMS.Κυπρος: ΣT1,52E/1KIN1,60E

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

 Οι επισκέπτες του Oroskopos.gr έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν εγγραφή,  για δωρεάν λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες , ετήσιες αστρολογικές προβλέψεις, ή και αστρολογικά νέα. Οι τρόποι εγγραφής των χρηστών στην λίστα των μελών που λαμβάνουν newsletter είναι οι ακόλουθοι:

Στη σελίδα Εγγραφής Νέου Μέλους: Ο επισκέπτης κάνει εισαγωγή του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, επιβεβαιώνει τον κωδικό του, εισάγει την ημερομηνία  και τόπο γέννησής του , το email του  και επιλέγει ποιο newsletter θέλει να λαμβάνει. Στη συνέχεια λαμβάνει στο email του ένα μήνυμα από το oroskopos.gr το οποίο και εμπεριέχει ένα link για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του χρήστη.  Ο χρήστης εκτός από εγγραφή στο Newsletter πραγματοποιεί και την εγγραφή του στο site με αποτέλεσμα να μπορεί να πλοηγείται βλέποντας πρώτα το περιεχόμενο που είναι για το ζώδιο του. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα μόνο μίας εγγραφής.

Με την Εγγραφή στο Newsletter: Σε αυτό τον προορισμό ο επισκέπτης, πραγματοποιεί μόνο την εγγραφή του στο Newsletter.  Η διαδικασία είναι και εδώ ακριβώς η ίδια,  ωστόσο ο χρήστης, δεν γίνεται και μέλος στο site.  Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα μόνο μίας εγγραφής.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγγραφής, ο εγγεγραμμένος χρήστης μας, λαμβάνει το newsletter που έχει επιλέξει (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κλπ).   Μέσα από την φόρμα του Newsletter που λαμβάνει ο χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσει την διαγραφή του, είτε να επικοινωνήσει μαζί μας στο αστικό νούμερο 210-9472166 για να προβεί η Newsphone Hellas στη διαγραφή του.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

 Η υπηρεσία αφορά αγορά εξατομικευμένης αστρολογικής πρόβλεψης, μίας ή δύο εβδομάδων, την οποία επιλέγει ο χρήστης μέσω του ιστοτόπου κατόπιν εισαγωγής των προσωπικών του στοιχείων (ισχύει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται ανωτέρω στους παρόντες όρους χρήσης) και κατόπιν αποδοχής των όρων. Εν συνεχεία μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου αναφέρεται το κόστος της υπηρεσίας και δίνεται η δυνατότητα για διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του. Εάν επιλέξει να προχωρήσει την αγορά του προϊόντος μεταφέρεται στη σελίδα της Eurobankκαι προβαίνει σε πληρωμή του επιλεγμένου προϊόντος.

Κόστος Υπηρεσίας: Το κόστος υπηρεσίας είναι 6,90€ για την αγορά προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης μίας εβδομάδας και 9,90€ για την αγορά προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης για 2 εβδομάδες. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Εντός ενός 24ώρου ο πελάτης λαμβάνει στο email του το προϊόν γραπτής προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης που αγόρασε. Σε περίπτωση μη λήψης του περιεχομένου μπορεί να επικοινωνεί με αστική χρέωση στο 210-9472166 για να ερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκε η χρέωσή του και εφόσον τα χρήματα έχουν κρατηθεί από το λογαριασμό του και για οποιοδήποτε λόγο  δεν  έλαβε το προϊόν του, η NewsphoneHellas υποχρεούται να του το προωθήσει εκ νέου.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει σωστά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να λάβει το προϊόν του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής προσωπικών στοιχείων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της NewsphoneHellas  αν θα του προωθήσει ξανά το προϊόν.

Αν ο πελάτης λάβει το περιεχόμενό του, δεν υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Αν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το περιεχόμενό του εντός 24ωρών και επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του,  η NewsphoneHellas υποχρεούται να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων.

Κωδικός Προσφοράς Αστρολογικής Πρόβλεψης: Ο κωδικός προσφοράς αστρολογικής πρόβλεψης, αφορά του εγγεγραμμένους χρήστες του site όπου την ημέρα των γενεθλίων τους, λαμβάνουν ένα newsletter από το oroskopos.gr που τους ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν εντελώς δωρεάν μία προσωπική αστρολογική πρόβλεψη για το διάστημα της 1 εβδομάδας.  Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν θα πληρώσει αντίτιμο. Ο Κωδικός Προσφοράς ισχύει και για προωθητικούς διαφημιστικούς λόγους για τους οποίους και επιλέγει η Newsphone Hellas να πραγματοποιήσει στους επισκέπτες της.

Η Χρήση της υπηρεσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για άτομα κάτω των 18 ετών.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΛΕΦΑΚΗ

 Η υπηρεσία αφορά αγορά υπηρεσίας αστρολογικού χάρτη από τον Κώστα Λεφάκη την οποία επιλέγει ο χρήστης μέσα από τον ιστότοπο κατόπιν εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων που ζητούνται (ισχύει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται ανωτέρω στους παρόντες όρους χρήσης) και αποδοχής των παρόντων όρων. Εν συνεχεία μεταφέρεται στην επόμενη σελίδα όπου αναφέρεται το κόστος της υπηρεσίας και δίνεται η δυνατότητα για διόρθωση ή αλλαγή των στοιχείων του. Εάν επιλέξει να προχωρήσει την αγορά του προϊόντος μεταφέρεται στη σελίδα της Eurobank και προβαίνει σε πληρωμή του επιλεγμένου προϊόντος.

Κόστος Υπηρεσίας14,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εντός 24ώρου ο πελάτης λαμβάνει στο email που δήλωσε το προϊόν γραπτής προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης που αγόρασε.

Σε περίπτωση μη λήψης του περιεχομένου μπορεί να επικοινωνεί με αστική χρέωση στο 210-9472166 για να ερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκε η χρέωσή του και εφόσον τα χρήματα έχουν κρατηθεί από το λογαριασμό του και για οποιοδήποτε λόγο  δεν  έλαβε το προϊόν του, η Newsphone Hellas οφείλει να του το προωθήσει εκ νέου.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει σωστά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να λάβει το προϊόν του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής προσωπικών στοιχείων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Newsphone Hellas  αν θα του προωθήσει ξανά το προϊόν.

Αν ο πελάτης λάβει το περιεχόμενό του, δεν υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Αν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το περιεχόμενό του εντός 24ωρών και επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του,  η Newsphone Hellas υποχρεούται να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων.

Κωδικός Προσφοράς Αστρολογικής Πρόβλεψης: Ο κωδικός προσφοράς για τον αστρολογικό χάρτη από τον Κώστα Λεφάκη, δίνεται από το Oroskopos.gr σε επιλεγμένους επισκέπτες για ειδικούς διαφημιστικούς λόγους.  Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν θα πληρώσει αντίτιμο. Ο Κωδικός Προσφοράς ισχύει και για προωθητικούς διαφημιστικούς λόγους για τους οποίους και επιλέγει η Newsphone Hellas να πραγματοποιήσει στους επισκέπτες της.

Η Χρήση της υπηρεσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για άτομα κάτω των 18 ετών.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΡΩ ΖΩΔΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

 Η υπηρεσία έχει διαδραστικό  / ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ο πελάτης κατόπιν επιλογής 12 τυχαίων καρτών, δύναται, αφού καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία (ισχύει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται ανωτέρω στους παρόντες όρους χρήσης) να δει τις επιλεγμένες εικονογραφημένες κάρτες και να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος. Εάν επιλέξει να προχωρήσει την αγορά του προϊόντος μεταφέρεται στη σελίδα της Eurobank και προβαίνει σε πληρωμή του.

Κόστος Υπηρεσίας:  12,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εντός 24ώρου ο πελάτης λαμβάνει στο email που δήλωσε το προϊόν γραπτής προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης που αγόρασε.

Σε περίπτωση μη λήψης του περιεχομένου μπορεί να επικοινωνεί με αστική χρέωση στο 210-9472166 για να ερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκε η χρέωσή του και εφόσον τα χρήματα έχουν κρατηθεί από το λογαριασμό του και για οποιοδήποτε λόγο  δεν  έλαβε το προϊόν του, η Newsphone Hellas οφείλει να του το προωθήσει εκ νέου.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει σωστά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να λάβει το προϊόν του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής προσωπικών στοιχείων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Newsphone Hellas  αν θα του προωθήσει ξανά το προϊόν.

Αν ο πελάτης λάβει το περιεχόμενό του, δεν υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Αν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το περιεχόμενό του εντός 24ωρών και επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του,  η Newsphone Hellas υποχρεούται να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων.

Κωδικός Προσφοράς Αστρολογικής Πρόβλεψης: Ο κωδικός προσφοράς για τα Ταρώ του Ζωδιακού Κύκλου, δίνεται από το Oroskopos.gr σε επιλεγμένους επισκέπτες σε ειδικούς διαφημιστικούς λόγους.  Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν θα πληρώσει αντίτιμο. Ο Κωδικός Προσφοράς ισχύει και για προωθητικούς διαφημιστικούς λόγους για τους οποίους και επιλέγει η Newsphone Hellas να πραγματοποιήσει στους επισκέπτες της.

Η Χρήση της υπηρεσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για άτομα κάτω των 18 ετών.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΡΩ ΤΟΥ 2020

 Η υπηρεσία έχει διαδραστικό  / ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ο πελάτης κατόπιν επιλογής 12 τυχαίων καρτών, δύναται αφού καταχωρίσει τα προσωπικά του στοιχεία (ισχύει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται ανωτέρω στους παρόντες όρους χρήσης) να δει τις επιλεγμένες εικονογραφημένες κάρτες και να προχωρήσει σε αγορά του προϊόντος. Εάν επιλέξει να προχωρήσει την αγορά του προϊόντος μεταφέρεται στη σελίδα της Eurobank και προβαίνει σε πληρωμή του.

Κόστος Υπηρεσίας:  14,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Εντός 24ώρου ο πελάτης λαμβάνει στο email που δήλωσε το προϊόν γραπτής προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης που αγόρασε.

Σε περίπτωση μη λήψης του περιεχομένου μπορεί να επικοινωνεί με αστική χρέωση στο 210-9472166 για να ερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκε η χρέωσή του και εφόσον τα χρήματα έχουν κρατηθεί από το λογαριασμό του και για οποιοδήποτε λόγο  δεν  έλαβε το προϊόν του, η Newsphone Hellas υποχρεούται να του το προωθήσει εκ νέου.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει σωστά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να λάβει το προϊόν του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής προσωπικών στοιχείων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Newsphone Hellas  αν θα του προωθήσει ξανά το προϊόν.

Αν ο πελάτης λάβει το περιεχόμενό του, δεν υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Αν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το περιεχόμενό του εντός 24ωρών και επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του,  η Newsphone Hellas υποχρεούται να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων.

Κωδικός Προσφοράς Ταρώ 2017: Ο κωδικός προσφοράς για τα Ταρώ του Ζωδιακού Κύκλου, δίνεται από το Oroskopos.gr σε επιλεγμένους επισκέπτες σε ειδικούς διαφημιστικούς λόγους.  Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δεν θα πληρώσει αντίτιμο. Ο Κωδικός Προσφοράς ισχύει και για προωθητικούς διαφημιστικούς λόγους για τους οποίους και επιλέγει η Newsphone Hellas να πραγματοποιήσει στους επισκέπτες της.

Η Χρήση της υπηρεσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για άτομα κάτω των 18 ετών.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ASTRO COINS –ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ

 

H Υπηρεσία αφορά την αγορά προ- πληρωμένου χρόνου ομιλίας για προβλέψεις με του αστρολόγους του Oroskopos.gr. Ο πελάτης έχει την ευκαιρία με χρήση της πιστωτικής του κάρτας να αγοράσει 10, 20, ή 60 λεπτά ομιλίας.  Κατόπιν της αγοράς, του δίνεται ένας μοναδικός κωδικός όπου και μπορεί να τον χρησιμοποιήσει καλώντας σε σταθερό νούμερο αστικής ή εθνικής( εάν βρίσκεται στο εξωτερικό) χρέωσης, προκειμένου να μιλήσει με τον αστρολόγο του.

O πελάτης επιλέγει το πακέτο ομιλίας που επιθυμεί από τα εκάστοτε διαθέσιμα προγράμματα και τα κόστη τους, αφού διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους και εισάγει τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται από την υπηρεσία (ισχύει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως ορίζεται ανωτέρω στους παρόντες όρους χρήσης).

Τα διαθέσιμα πακέτα είναι 3 :

10 Astro Coins : περιλαμβάνουν  10 λεπτά ομιλίας με αστρολόγο, 1 δωρεάν προσωπική αστρολογική πρόβλεψη 1 εβδομάδας από την υπηρεσία προβλέψεων, έκπτωση 60% στο shop.oroskopos.gr και συμμετοχή για να κερδίσει μία δωροεπιταγή 5 ευρώ για το shop.oroskopos.gr.  Κόστος: 13€/συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

20 Astro Coins : περιλαμβάνουν  20 λεπτά ομιλίας με αστρολόγο, 1 δωρεάν προσωπική αστρολογική πρόβλεψη 2 εβδομάδων από την υπηρεσία προβλέψεων, έκπτωση 60% στο shop.oroskopos.gr και συμμετοχή για να κερδίσει μία δωροεπιταγή 5 ευρώ για το shop.oroskopos.gr.  Κόστος: 24€/συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

60 Astro Coins : περιλαμβάνουν  60 λεπτά ομιλίας με αστρολόγο, 1 δωρεάν πρόβλεψη Ταρώ του ζωδιακού κύκλου από την υπηρεσία Ταρώ, έκπτωση 60% στο shop.oroskopos.gr και  συμμετοχή για να κερδίσει μία δωροεπιταγή 5 ευρώ για το shop.oroskopos.gr.  Κόστος: 50€/συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ταυτόχρονα με την πληρωμή του εκάστοτε επιλεγμένου πακέτου, ο πελάτης λαμβάνει στο email του  όλες τις πληροφορίες προκειμένου να αξιοποιήσει τα Astro Coins. Δίνεται ένας μοναδικός κωδικός και ένα σταθερό αστικό τηλέφωνο. Ο πελάτης μπορεί να καλεί από τις 12:00-22:00  στο νούμερο αστικής χρέωσης που του έχει δοθεί και πληκτρολογώντας τον κωδικό του (το πάσο) να συνδέεται για να μιλήσει με αστρολόγο. Αν ο πελάτης δεν εξαντλήσει το χρόνο ομιλίας του στην πρώτη κλήση, μπορεί να καλέσει ξανά όποια στιγμή ο ίδιος θα επιλέξει. Αν ο χρόνος εξαντληθεί, ο κωδικός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Ο κωδικός αυτός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 1 φορά ως κωδικός προσφοράς, χωρίς επιπλέον χρέωση, για την δωρεάν λήψη της προσωπικής αστρολογικής πρόβλεψης ή των Ταρώ του ζωδιακού κύκλου, ανάλογα με το πακέτο που έχει αγοράσει ο πελάτης.

Σε περίπτωση μη λήψης του περιεχομένου μπορεί να επικοινωνεί με αστική χρέωση στο 210-9472166 για να ερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκε η χρέωσή του και εφόσον τα χρήματα έχουν κρατηθεί από το λογαριασμό του και για οποιοδήποτε λόγο  δεν  έλαβε το προϊόν του, η Newsphone Hellas οφείλει να του το προωθήσει εκ νέου.

Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει σωστά την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να λάβει το προϊόν του. Σε περίπτωση εσφαλμένης εισαγωγής προσωπικών στοιχείων, είναι στη διακριτική ευχέρεια της Newsphone Hellas  αν θα του προωθήσει ξανά το προϊόν.

Αν ο πελάτης λάβει το περιεχόμενό του, δεν υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Αν ο πελάτης για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει λάβει το περιεχόμενό του εντός 24ωρών και επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων του,  η Newsphone Hellas υποχρεούται να πραγματοποιήσει την επιστροφή χρημάτων.

Η Χρήση της υπηρεσίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για άτομα κάτω των 18 ετών.

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

 

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Κυριακή Ανωμερίτη, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά 66, και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.oroskopos.gr

Το oroskopos.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την online εμπειρία των χρηστών του. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική των cookies.